18 Temmuz 2015 Cumartesi

İslam'da Kur'an Öğretimi Ve Reisü'l KurraKitabın Adı: İslam'da Kur'an Öğretimi Ve Reisü'l Kurra
Yazarı: Recep Akakuş
Yayınevi: Sahaflar Kitap Sarayı
Sayfa Sayısı: 204

"İslam, gerçektir. Gerçeğe yönelmektir. Gerçek ise, ancak, bilgi ile kavranır ve bilgi ile yaşanır."

"Kur'an uğrunda döven de dövülen de cennet de yer alıyor... Ne garip tecelli..."

İlk Osmanlı Şeyhu'l- İslam'ı Molla Şemsettin Fenari'ye tahsis edilen Va'zıyye Medresesinin bakıyyesi, günümüzde nargileciler kahvesi olarak kullanılıyor ise de, altı asırlık bir fikri abide ve anıt olarak hala ayaktadır."

"Günümüzdeki Beyazıt Üniversite merkez binasının olduğu yere Fatih, sarayını kurdurmuştu. Sarayın doğu tarafına ümera, batı tarafına ise ulema sınıfı yerleştirilmiştir."

"Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak amacıyla üç yerde külliye adı verilen kültür sitesi inşa ettirmiştir. Bunlardan biri, Ayasofya Külliyesi, diğeri Fatih Külliyesi, bir diğeri de Eyüp Külliyesi'dir. Kaynakların verdiği bilgiye göre: Ayasofya Külliyesi, teknik bilimlere tahsis edilmiş ve başına Semerkant'lı meşhur matematikçi Ali Kuşçu getirilmiştir. Fatih Külliyesi ise sosyal ve hukuk bilimine tahsis edilmiştir ki bunun da başına Molla Hüsrev, Hızır Bey gibi ünlü bilginler getirilmiştir. Eyüp Hz. Halid Külliyesi'ne gelince burası da İstanbul'un manevi fatihi olan Akşamsettin hazretlerine tahsis edilmiştir. Ancak Akşamsettin, bu tahsisi kabullenmemiş, Göynük'e dönerek inziva ve riyazatı tercih eylemiştir."

"Hançere; sesinin, kalbi sesiyle birleşmesinin sırlarını onlara (hafızlara) hissettirirdi."

"Kabir... Ehl-i Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan Ravza-i Cihan'a ve zahmet-i hayattan Rahmet-i Rahman'a açılan bir kapıdır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder