9 Ağustos 2015 Pazar

Hafıza Teknikleriyle Beyin Gücünü GeliştirmeKitabın Adı: Hafıza Teknikleriyle Beyin Gücünü Geliştirme
Yazarı: Oğuz Saygın
Yayınevi: Hayat Yayınevi
Sayfa Sayısı: 140

"Çok iyi, çok kötü hafıza yoktur. Eğitilmiş ya da eğitilmemiş hafıza vardır."

"Hiç kimse, başarı merdivenlerini, elleri cebinde tırmanmamıştır."

"Sakın aldanmayın; her şeyin değeri, zorluğundandır. İnsanları kolaya ve rahata alıştıranlar, asla onların dostu değildir. (Ovidius) "

"Hayal gücü, bilgi gücünden önemlidir. (Albert Einstein)"

"Bir kitabı, içerisindeki bilgileri yazarıyla müzakere edecekmiş gibi okuyun."

"Doğru yolda yürüyen ayağı aksak bir insan, yolunu şaşıran bir koşucudan daha önce hedefine varır."

"En sabırlı ve üretken ilim adamlarından biri olan Edison bu özelliği şu sözleriyle özetlemişti: Dehanın %1'i ilham, %99'u terdir."

"Başarıya giden yolda ilerlerken tarihin en usta beyinlerini inceleyen kitaplar okuyun."

"İnsanların ortaya çıkaracakları eserler, genellikle yakın çevresindeki insanların kendilerinden bekledikleriyle doğru orantılıdır."

"Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil; onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin. (Hz. Ali (R.A.))"

"Yeterli zamanımız hep vardır, yeter ki doğru kullanalım. (Goethe)"

"İnsan, yapabileceğine inandığı herşeye ulaşabilir."

"Yetenek ortaktır, herkes ona sahiptir. Ama nadir olan, yeteneklerin bizi götürdüğü yere gitme cesaretidir. (Anonim)"

"Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabildiği kadardır. (Mevlana (K.S.))"

"Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla."

"Eğitim kafayı geliştirmektir, hafızayı doldurmak değil."

"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. (Victor Hugo)"

"Rüzgar mumu söndürür, yangını alevlendirir. (Anonim)"

"Sabır, başarıya ulaşmanın anahtarıdır. (Mevlana (K.S.))"

"Herşey azim ve sebat ikilisinde gizli."

"Sanat; gençliğe terbiye, ihtiyarlığa teselli, fakirliğe zenginlik, zenginliğe süs verir. (Alman Atasözü)"

"Yaptığınız bir iş için büyük bir arzu duymuyorsanız, asla büyük sonuçlara ulaşamazsınız."

"İyi bir liderin iç yapısını anlamak için beş önemli özellik vardır;
-Arzu
-Karakter
-İç Disiplin
-Davranış
-Eğitim Gönüllüsü. "

"Karakter, bir lideri lider yapan en önemli özelliktir."

"İç disiplin, bir kişinin yapması gereken bir şeyi, yapması gereken zamanda yapması anlamına gelen bir özelliktir."

"Davranışları, olumlu düşünmeyi temel alan insanlar, kendileriyle ve toplumla barışıktırlar. Bu özellik, liderliğin temelini teşkil eder."

"Eğitim gönüllüsü olmadan lider olunamaz."

"Çocuk, itaat etmek kadar, lider olmak için eğitilmelidir. (John Dewey)"


İstikamet Ve Sapma Arasında İslami Haraket
Kitabın Adı: İstikamet Ve Sapma Arasında İslami Haraket
Yazarı: Mustafa Tahhan
Yayınevi: Risale Yayınevi
Sayfa Sayısı: 136

"Belli bir programla, mevcut durumu düzeltmeye çalışan partiler değil, hedefe değil de şahıslara hizmet eden partiler reddedilmelidir."

"Çoğu zaman olayların büyümesi, ehlinin susmasından kaynaklanmaktadır."

"Zaruri bir maslahat veya menfaat olmadan iştirak nasıl sakıncalıysa, umursamaz bir şekilde bir kenara çekilmenin de sakıncaları vardır."

"Herhangi bir ittifakın imzalanmasından önce, hareketin güç ve sınırlarını geniş boyutlarıyla incelemek, istikbaline ait planları göz önünde tutmak gerekir."

"Müslümanların dışındakilerle yaptığı ittifakın başarılı olması için, hareket içinde bulunanların birbirine bağlı olmaları zorunludur."

"İslam ve tuğyan birleşemez."

"Müslüman, şartlar ne olursa olsun İslami ölçüleri aşamaz."

"Şura, fertler için bir eğitim, toplum için metot, siyaset için de bir esastır."

"Söylemezseniz sizde, kabul etmezsek (gereğince amel etmezsek) bizde hayır yoktur. (Hz. Ömer (R.A.))"

"Annelerinin hür doğurduğu insanları, ne zamandan beri köleleştirdiniz? (Hz. Ömer (R.A.))"

"Kur'an-a danışın, cemaatle olun. Karar istişareden sonra akit de düşündükten sonra olmalı. (Hz. Ebubekir (R.A.))"

"Kur'an, sünnet ve tarihi olaylardan kadının, siyasi haklara iştirakine delildir. Siyasi haklarla beraber seçimlere katılmaya, şura meclisine girebileceğine de delildir."

"Galibiyet arzusu ne galipler mahvetti."

"Bir problemin ortadan kaldırılması, davetin gerçek manasını kavramak ve hedeflerinin en uç noktalarını bilmekle mümkündür."

"Tarihte başarılı olmuş bütün hareketler ile değişikliği önce kendi içinde sonra, dışarı doğru gerçekleştirmiştir."

"Hedeflerinin belirlenip, izlenecek metodun tayin edilmesi, siyasi yapı ve stratejik konuma dayanan bir bilimdir. Araştırma ve yeterlilik ister."

"Lider, asrının ilimlerini kavramış biri olmalı. Her birinde ihtisas sahibi olmasa da, devletler tarihi ve hukukunu siyasi ve ticari hukuku iyi bilmelidir."

"Lider, temel ilkeleri iyi kavramış, şartlar ne olursa olsun onlardan taviz vermeyecek biri olmalıdır."