11 Temmuz 2015 Cumartesi

Burçlar Nedir?Kitabın Adı: Burçlar Nedir?
Yazarı: Dr. Sevim Asımgil
Yayınevi: Karizma Yayınları
Sayfa Sayısı: 168

"Gül bahçemi gör de baharımı anla. (İmam-ı Rabbani)"

"Aynı nehre bir daha girilmez. (Heraklit)"

"Bir insan yolcudur, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. (Said Nursi)"

"Asla şaşmayan ölçüleri, tüm gerçekleri gösteren yalnız İslam'dır."

"Dünyanın düzeni İslami hükümlerin  hayata uygulanmasıyla mümkün olacaktır."

"İnsan, medeni yaşamak için yaratılmıştır. (İmam-ı Rabbani)"

"Medeniyet, beldeleri imar etmek ve bütün insanları ruh ve düşünce bakımından  sağlıklı, bedenen de rahat yaşatmaktır. Bunların hepside Allah-u Teala (C.C.)'nın emir ve yasaklarına uymakla olur."

"İmana vasıl oluş, hayat ve kainat gerçeğini tetkik etmeye bağlıdır."

"İslam'ın tavsiye ettiği iman; kainat varlığının tetkiki ve müşahedesi neticesinde fette hasıl olan imandır."

Mahlukattaki kudret eserleri tefekkür edilse, o mucizeler insanı, 'onları bir yaratan vardır' düşüncesine götürecektir."

"Şüphesiz, aklın en açık prensipleri, nimet sahibine şükranda bulunmanın, ona ta'zim göstermenin gerekli olduğunu kabul eder. (İmam-ı Rabbani)"

"Sen kendini tanı da, doğayı tanrıya bırak. (Sokrates)"

"Her mevcudun bir hakikati vardır."

"Bu sonsuz boşlukların ebedi sessizliği beni ürkütüyor. (Blaise Pascal)"

"Evren tarihi sıfır zamanı demeyi uygun gördüğümüz bir  anda başlamaktadır. (Roland Omnes) "

"İman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir vasıftır."

"Ne hayat anlamsız bir varoluş, ne de ölüm sonu olmayan bir hiçliktir."

"Birlik mucizesinin gerçekleşmesi için yukarıda ne varsa aşağıdakine; aşağıda ne varsa yukarıdakine benzer. (Hermes)"

"Kibir, kaplana benzer. Saldırganlık aslana, hased kurda benzer. Kalpte, gazabın sureti köpek, hilenin sureti tilki, gafletin sureti tavşan, tama'nın sureti karınca, cimriliğin sureti fare, kinin sureti beyaz deve, düşmanlığın sureti yılan, eziyetin sureti akrep, vesvesenin sureti sarı arıdır."

"Kimi insan mülk edinir; her yeri kedi gibi gezer. Kimi hile eder, ağ kurar; sanki örümcektir. Kimi azgın boğa gibi kavgacıdır. Kimi tavşan gibi kaçar, kimi de her an korkulu ve çekingendir; kargaya benzer. Kimi tilki gibi fitneci, kimi koyun gibi düşüncelidir. Kimi de baykuş gibi yalnız kalabileceği yıkık yerleri sever. Kimi geyik gibi koşucu, kimi de çekirge gibi gevezedir."

"Astroloji aynı zamanda hem bir sanat, hem bir bilim dem de sağduyudur. (Raymond Abellio)"

"İnsanların içindeki gizli gökkuşaklarını görürseniz, dünya daha mutlu bir dünya, insanlar da daha iyi kişiler olurlar. (Linda Goodman)"

"Güneş burçları, doğum haritasına vakıf olamadığımız bir kimsenin karakterinin ne olduğunu öğrenip anlamamızın en çabuk ve en güvenilir metodudur. (Linda Goodman)"

"Her doğru İslam'dan geçer. İnsanı istikamet üzere olmaya muvaffak kılan Allah (C.C.)'tır."

"Kader zikredildiği zaman kadere dalmaktan kendinizi alıkoyunuz. Yıldızlar zikredildiği zaman, dalmaktan sakınınız. (Hz. Muhammed (S.A.V.))"

"Benden sonra ümmetim için üç şeyden korkuyorum;
1- İdarecilerin zulmü,
2- Yıldızlara inanmak,
3- Kaderi yalanlamak.

(Hz. Muhammed (S.A.V.))"

"Yıldızlara ait size karada ve denizde faydalı olacak ilmi öğreniniz. Gerisinden sakınınız. (Hz. Ömer Bin Hattab (R.A.))"

"Zayıf olan kimseler daima vasıtalara bakar, bir türlü o vasıtanın esas müessirini görmeye mecalleri yetmez."

"Joseph F. Goodvage şöyle diyor: 'Yılların araştırma ve uygulamalarının bana getirdiği izlenime göre, astroloji dediğimiz şey, bir zamanlar var olan geniş ve esrarengiz bir sistemden, gerçek süper bilimden geriye kalanlardır. Ve ancak tortusu hatırlanmaktadır. Açık konuşmak gerekirse, akademik çevrelerin astroloji konusunda ciddi incelemeler yapmaya yanaşmamasının nedeni, ortada kabul edilebilir kanıtların noksan olduğundan değil, daha çok konunun kaderci bir yanı olduğunu hepimizin sezmesindendir.'"

"Bir Müslümanın eşsiz şahsiyeti ancak Kuran-ı Kerim ayetlerinin ve Hadis-i Şerif'lerin bildirdiği üstün ahlakın onda bulunmasıyla gerçekleşir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder